Keystone logo
Warner University

Warner University

Warner University

מבוא

Warner University מונעת לרמות המעורבות הגבוהות ביותר עבור כל מרכיביה העיקריים - סטודנטים פוטנציאליים, סטודנטים בהווה, אנשי סגל וצוות, בוגרים, תורמים וחברים באמצעות גיוס, שימור וצמיחה.

Warner University מונעת לשרת את הסטודנטים, את הקהילה, את החברה, את הכנסייה ואת העולם באמצעות תוכניות ממוקדות אסטרטגית, שותפויות ופרקטיקות המדגימות את אהבתו של ישו לכל.

Warner University תהיה ידועה באחריותה הנאמנה והמכוונת של כל הנכסים, המשאבים והיחסים שהופקדו בידה.

English Language Requirements

אשר את מיומנותך באנגלית עם מבחן Duolingo אנגלית! ה-DET הוא מבחן אנגלית מקוון נוח, מהיר ובמחיר סביר המתקבל על ידי למעלה מ-4,000 אוניברסיטאות (כמו זו) ברחבי העולם.

מיקומים

  • Lake Wales

    U.S. 27,13895, 33859, Lake Wales

    שאלות