Keystone logo
SPEGEA Business School

SPEGEA Business School

SPEGEA Business School

מבוא

SPEGEA | בית הספר לעסקים, חברה בשליטת Exprivia SpA, אומר בידענות את התפקיד היוקרתי זה משחק בתוך פעילויות ההדרכה בהתאם עולם העסקים ומנהל ציבורי.

Spegea, שהוכר פוליה אשר יותר מוכר נציג להתייחס הדורות החדשים לשוק העבודה, הוא מפנה את תשומת לבו בוגרים צעירים, ולהציע להם קורסי הכשרה תחרותיים מאוד שמטרתה רכישת מיומנויות המקצועיות. השאיפה שלנו היא לתת עדיפות לפיתוח מקצועי גדילה אנושית, באמצעות סגל של מצוינות, מורכבת פרופסורים, אנשי מקצוע ומנהלי בכירים מחברות הייעוץ הטוב הנוף תעשייתי.

המטרה העיקרית שלנו היא לספק לתלמידים עם תחילת קריירה מבריקה בעולם העסקים, ראשון מתן לסירוגין של הכשרה בכיתה עם התמחות בחברות.

מיקומים

  • Bari

    Via Amendola 172/c - Executive Center, 70126, Bari

    שאלות