Keystone logo

לימוד MBA ב גרנזי 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  920
 • נתח של שירותים

  55
 • מנוי לאינטרנט

  59
 • תחבורה מקומית

  44

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  5