Keystone logo
מדינה פלסטינית

לימוד MBA ב מדינה פלסטינית 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  174
 • נתח של שירותים

  29
 • מנוי לאינטרנט

  38
 • תחבורה מקומית

  52

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  7
 • כרטיס קולנוע

  7
 • חצי ליטר בירה מקומית

  3