Keystone logo
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

לימוד MBA ב הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  839
 • נתח של שירותים

  153
 • מנוי לאינטרנט

  142
 • תחבורה מקומית

  20

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  9
 • כרטיס קולנוע

  9
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2