Keystone logo
מצרים

לימוד MBA ב מצרים 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  82
 • נתח של שירותים

  7
 • מנוי לאינטרנט

  10
 • תחבורה מקומית

  10

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  4
 • כרטיס קולנוע

  4
 • חצי ליטר בירה מקומית

  1