Keystone logo
גרנדה

לימוד MBA ב גרנדה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  441
 • נתח של שירותים

  57
 • מנוי לאינטרנט

  44
 • תחבורה מקומית

  34

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  8
 • חצי ליטר בירה מקומית

  2