Keystone logo
גאנה

לימוד MBA ב גאנה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  684
 • נתח של שירותים

  12
 • מנוי לאינטרנט

  42
 • תחבורה מקומית

  34

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  5
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  0.76