Keystone logo
ברמודה

לימוד MBA ב ברמודה 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  1897
 • נתח של שירותים

  85
 • מנוי לאינטרנט

  132
 • תחבורה מקומית

  63

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  14
 • כרטיס קולנוע

  12
 • חצי ליטר בירה מקומית

  9