Keystone logo
קוק

לימוד MBA ב קוק 2024

שנה מטבע

עלות מחיה חודשית בסיסית

 • השכרה בדירה משותפת

  177
 • נתח של שירותים

  30
 • מנוי לאינטרנט

  84
 • תחבורה מקומית

  0

עלות אורח חיים לדוגמה

 • שילוב של מזון מהיר

  8
 • כרטיס קולנוע

  6
 • חצי ליטר בירה מקומית

  4