Gulf University for Science and Technology : GUST

מבוא

קרא את התיאור הרשמי

כמוסד פרטי מוביל להשכלה גבוהה בכווית, משימתה של אוניברסיטת המפרץ למדע וטכנולוגיה (GUST) היא לספק ולשמור על מצוינות בהוראה המועברת לטיפוח ידע, חשיבה ביקורתית וחדשנות. איכויות אלה תלויות בראש ובראשונה בבניית סביבת מחקר אשר יכולותיה מאוחדות באמצעות תכניות לימודי תואר שני המפעילות סטודנטים באופן פעיל ופרויקטים מחקריים משותפים. משרד לימודי תואר שני ומחקר כולל ארבעה משרדים: לימודי תואר שני, מחקר ופיתוח, מרכזי מחקר ויעילות מוסדית.

תוכניות הבוגרים של GUST (מכילות כיום את התואר השני במנהל עסקים (MBA)) נהנות מהסמכה בינלאומית ומכאן מציגות הבטחה לסטודנטים לתארים מתקדמים אשר זוכים להכרה, בהתאם לתקנים בינלאומיים, המצוידים בכישורי ניהול ומנהיגות, יכולות חשיבה ביקורתית, סטנדרטים אתיים. . שמכינים אותם לעמוד באתגרים של שווקים מקומיים ובינלאומיים כאחד.

משרד המחקר והפיתוח שם דגש על שיפור תוצאות המחקר של GUST במטרה לעמוד באינטרסים לאומיים וסטנדרטים בינלאומיים ולשפר את הדירוג הבינלאומי של האוניברסיטה. פעילויות משרד המחקר והפיתוח מכוונות להניע את GUST למודל של סביבת למידה מבוססת מחקר, צעד מהותי להבטחת פיתוח בר קיימא.

ה- RDO מאפשר לחברי סגל למצוא משאבים נאותים כדי לספק מימון לפרויקטים המחקריים שלהם ולתרומות אינטלקטואליות. הוא גם נותן ייעוץ לפקולטה בנוגע להכנה והגשת הצעות פרויקט המחקר שלהם. על מנת למקסם את הסיכויים לקבל מענקים, משרד המחקר והפיתוח מבטיח כי נושאי הפרויקט מותאמים לסדר העדיפויות הלאומי. משרד המחקר והפיתוח מאמת ציות לקודים אתיים, כגון התנהלות מחקרית, אחריות תקציבית ואיכות הפרסומים המלומדים.

מרכזי המחקר ב- GUST מציעים קשר אינטלקטואלי שמבטיח את הרוח השיתופית בין הפקולטה, כמו גם בין האוניברסיטה לבין הקהילה. המרכזים מספקים פעילויות מלומדים אינטגרליות הכוללות קיום סמינרים, סדנאות, הגשת פרויקטים מחקריים משותפים, אירוח חוקרים אורחים והשתלמויות.

מטרת לימודי תואר שני ומחקר היא להעשיר את יסוד המחקר ואת המימדים בכדי לשים את שם GUST כסביבת למידה מובילה המבוססת על מחקר .

מיקומים

Mubarak Al-Abdullah

כתובת
Masjid Al Aqsa Street
Mubarak Al-Abdullah, Hawalli Governorate, כווית

מלגת Keystone

גלה את האפשרויות שהמלגה שלנו יכולה להעניק לך

תכניות

כרגע אין תוכניות לתצוגה

צמצם את החיפוש לעיל, לבדוק את הקטגוריות הפופולריות שלנו מתחת או לבצע חיפוש לפי מילות מפתח.


... or simply by choosing your degree: